murabbitun

murabbitun

Monday, 12 May 2014

Menulis jiwa saya

Dalam menyampaikan sesuatu mesej, saya lebih tertarik menggunakan aksara tulisan berbanding dengan lisan dan bunyian (muzik).

Mungkin berbeza dengan anda, dengan menulis saya merasakan saya dapat menyampaikan mesej yang ingin disampaikan dengan lebih tersusun serta difahami oleh orang lain.

Namun begitu, kini masalahnya...melalui pembacaan, manusia mungkin boleh salah tafsir maksud penulis dan tidak dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh si penulis.

Salah satu cita-cita saya dahulu menjadi seorang penulis.
:)

Anda pula bagaimana?