murabbitun

murabbitun

Sunday, 2 March 2014

Tazkirah Bait MuslimAs-Syahid Hasan Al-Banna pernah ditanya mengenai cinta, maka dikata padanya:
Adakah cinta itu halal atau haram? 
Maka beliau menjawab : Cinta yang halal itu halal, dan cinta yang haram itu haram !

Syiekh Ahmad Yasin telah membuktikan cintanya dengan kepingan-kepingan tubuh yang hancur seterusnya tumbuh memekarkan bunga-bunga jihad dalam jiwa-jiwa anak Palestine. Begitu juga As-Syahid Hasan Al-Banna merupakan lagenda dakwah kontemporari yg telah membuktikan cintanya kepada dakwah melebihi segalanya yang seterusnya menjadi diantara pelapor kebangkitan Islam terunggul.

Baitul Muslim bukan keindahan dan kebahagiaan yang diharap semata- mata tetapi persediaan ke arah pengorbanan dan kesusahan dalam bersama memperjuangkan Islam!


Hassan Al-Banna ketika berbicara tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga.… “Kehidupan rumah tangga adalah ‘hayatul amal’. Ia diwarnai oleh beban-beban dan kewajiban. Landasan kehidupan rumah tangga bukan semata kesenangan dan romantik, melainkan tolong- menolong dalam memikul beban kehidupan dan beban dakwah…”!!!

:)
*tazkirah sahabat