murabbitun

murabbitun

Sunday, 2 March 2014

Bahtera penyelamat utk para duat

Bahtera penyelamat utk para duat (Fathi Yakan).

Bhgian 4~ Ada 8 bahtera yang menyelamatkan para pendakwah dalam mengharungi perjuangan dan melawan kebatilan. Mengapa bahtera? Kerana para pendakwah dan rialah islamiyyah ibarat sebuah kapal di tengah-tengah gelombang besar yang menggila.  Bahteranya ialah Bahtera Makrifatullah, Ibadatullah, Zikrullah, Al Khaufu Min Allah, Muraqabatullah, Hubbullah, Reda, dan Hubbur Rasul.

1. BAHTERA MAKRIFATULLAH (Mengenal Allah)

-BENEFIT?
Mampu mengamankan seseorang dari kesesatan dan penyelewengan.
-HOW?
Makrifatullah@mengenal Allah akan dicapai dengan mendalam dan mantap apabila seseorang itu meneliti segala ciptaan makhluk Allah, menghargai Kebijaksanaan, Qudrat (kuasa) dan segala petanda kebesaran Allah.

2. BAHTERA IBADATULLAH (Peng'abdian kepada Allah)

-BENEFIT?
Bahtera penyelamat dari kesesatan, kejahatan dan penyelewengan
-HOW?
Sentiasa ada hubungan dengan Allah melalui pelaksanaan ibadah yang banyak, menurut cara yang baik, berterusan, memperkukuh dan mengekalkan hubungan hamba dengan Allah.

3. BAHTERA ZIKRULLAH (MENGINGATI ALLAH)

-BENEFIT?
Menyelamatkan dari arus ragu-ragu, was-was, bimbang & perasaan tidak tenteram.
-HOW?

Ingat kepada Allah, sentiasa merasakan Allah ada bersama-samanya.

*catatan nota